ME by Starck
PURE like you

简约、功能性、明晰:拥挤不堪的现实世界使经典的设计理念油然而生。简洁的设计需求反映了极简主义的生活方式,这在 ME by Starck 系列上得到了完美的诠释。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Render time page: 98 ms - me-teaserpage :: 8a8a818d4ec16a64014f034a0b161366

Node: duravit-red2-wga101.dmz.duravit.de / DM: false / PDB: 2020-07-01-0536