ME by Starck
Raw like you

人们越是希望世界更加数字化、更加完美,对真实感的渴求就越强烈,而真实感必然伴有瑕疵。工艺被摆在了极为重要的位置:“升级利用”将使用过的材料与工业废品巧妙转变为新的设计产品,这正是为简约而富有现代气息的 ME by Starck 系列增添完美的一笔。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Render time page: 112 ms - me-teaserpage :: 8a8a818d4ec16a64014f034afb5a1370

Node: duravit-red1-wga102 / DM: false / PDB: 2021-12-03-1119